EU Project

Dotacje na innowacje

Company getsix® Wrocław Sp. z o.o. received from the European Regional Development Fund a grant within the scope of project 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, “Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – of the Operational Programme Innovative Economy (www.poig.gov.pl), 2007-2013.

The received grant will be used for the implementation of the project:

Implementation of B2B Data Exchange System is an opportunity for a dynamic development of the getsix® company
Last updated: 28.07.2021

Our Memberships

Our MembershipsCCIFPOur Memberships

Our Certification

Our Certifications

Our Partnerships

Our Technology Partners

Competencies

Competencies